Yönetmeliklere uygun hizmetlerimiz ile işyerleriniz ve çalışanlarınız daha güvenli Güvenlik ve Sağlık İçin SANCAKTAR OSGB Daha Güvenli Bir İşletme İçin Uzman ekibimizle risklerinizi en aza indirin Risk Analizi Hizmetleri İş güvenliğini tehdit eden faktörler belirlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması Güvenlik ve Sağlık İçin Periyodik kontroller ile riskinizi azaltın Güvenlik ve Sağlık İçin

İş Güvenliği Hizmetleri

Yönetmeliklere uygun iş güvenliği hizmetlerimiz

İşyeri Güvenlik Eğitimleri

Profesyonel eğitmenlerimiz ile çalışanlarınızın eğitimleri

Risk Analizi

İş güvenliğini tehdit eden faktörlerin belirlenmesi ve gerekli çevre ölçümlerinin belirlenmesi

Acil Eylem Planı

Acil durum planlarını hazırlanması

İş Sağlığı Hizmetleri

İşe giriş ve periyodik muayeneler, İş sağlığı eğitimleri gibi her türlü sağlık hizmeti

Önleyici Faaliyetler

İş kazası ve meslek hastalıkları önleyici faaliyetleri

Hukuk Danışmanlığı

İş kanunu, İş kazaları ve meslek hastalıkları, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, hukuki sorumluluklar konularında danışmanlık

UZAKTAN EĞİTİM MODÜLÜMÜZ HİZMETE AÇILDI GİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ