İş Güvenliği Hizmetleri

Yönetmeliklere uygun iş güvenliği hizmetlerimiz

İşyeri Güvenlik Eğitimleri

Profesyonel eğitmenlerimiz ile çalışanlarınızın eğitimleri

Risk Analizi

İş güvenliğini tehdit eden faktörlerin belirlenmesi ve gerekli çevre ölçümlerinin belirlenmesi

Acil Eylem Planı

Acil durum planlarını hazırlanması

İş Sağlığı Hizmetleri

İşe giriş ve periyodik muayeneler, İş sağlığı eğitimleri gibi her türlü sağlık hizmeti

Patlamadan Korunma

Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hk. Yönetmeli’ğine uygun döküman hazırlama ve eğitim faaliyetleri

Önleyici Faaliyetler

İş kazası ve meslek hastalıkları önleyici faaliyetleri

Hukuk Danışmanlığı

İş kanunu, İş kazaları ve meslek hastalıkları, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, hukuki sorumluluklar konularında danışmanlık
 

Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlanması Hizmetimiz Başlamıştır