Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz

_

İş Güvenliği Hizmetleri

 • Risk değerlendirmesi
 • Çalışma ortamı gözlemi
 • Ekipman periyodik bakım, ölçüm, kontrol planlamaları
 • Acil durum eylem planı
 • Kaza, yangın, patlama, tatbikatları
 • İş yerinizdeki faaliyet çeşitliliğine göre programlanan İSG eğitimleri
 • İş güvenliğini tehdit eden faktörlerin belirlenmesi ve gerekli çevre ölçümlerinin belirlenmesi
 • Kişisel koruyucu donanım seçimi
 • Yıllık değerlendirme raporlarının hazırlanması

İş Sağlığı Hizmetleri

 • İşe giriş muayenesi
 • Periyodik muayene
 • Sağlık eğitimi
 • Çalışma ortamı ve sağlık gözetimi
 • Ergonomik ve psikososyal risk önlemi
 • İş kazası ve meslek hastalıkları önleyici faaliyetleri
 • Bulaşıcı hastalık kontrol ve önleme faaliyetleri
 • Yıllık çalışma planı hazırlanması
 • Sağlık taraması planlaması ve belirlenmesi

Patlamadan Korunma

 • İşyerlerinde; yanıcı kimyasal maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışımları çalışanlar ve işyeri güvenliği açısından önemli tehlike kaynağı oluşturmaktadır.
 • “Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hk. Yönetmelik” e göre hazırlanması zorunlu olan Patlamadan Korunma Dökümanı Uzman ekibimiz tarafından firmanızın gerekli görülen bölümleri için hazırlanmakta, risk analizleri oluşturulmakta, zone bölgeleri belirlenmekte ve alınması gerekli olan önlemler tarafınıza bildirilmektedir. Ayrıca patlama riskleri, sonuçları ve çalışma usul ve esasları ile ilgili eğitimler verilmektedir.
hukuk

Hukuk Danışmanlığı

 • İş kanunu, İş kazaları ve meslek hastalıkları, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, hukuki sorumluluklar konularında danışmanlık.