Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz

_

İş Güvenliği Hizmetleri

 • Risk değerlendirmesi
 • Çalışma ortamı gözlemi
 • Ekipman periyodik bakım, ölçüm, kontrol planlamaları
 • Acil durum eylem planı
 • Kaza, yangın, patlama, tatbikatları
 • İş yerinizdeki faaliyet çeşitliliğine göre programlanan İSG eğitimleri
 • İş güvenliğini tehdit eden faktörlerin belirlenmesi ve gerekli çevre ölçümlerinin belirlenmesi
 • Kişisel koruyucu donanım seçimi
 • Yıllık değerlendirme raporlarının hazırlanması

İş Sağlığı Hizmetleri

 • İşe giriş muayenesi
 • Periyodik muayene
 • Sağlık eğitimi
 • Çalışma ortamı ve sağlık gözetimi
 • Ergonomik ve psikososyal risk önlemi
 • İş kazası ve meslek hastalıkları önleyici faaliyetleri
 • Bulaşıcı hastalık kontrol ve önleme faaliyetleri
 • Yıllık çalışma planı hazırlanması
 • Sağlık taraması planlaması ve belirlenmesi
image

Hukuk Danışmanlığı

 • İş kanunu, İş kazaları ve meslek hastalıkları, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, hukuki sorumluluklar konularında danışmanlık.