Sancaktar OSGB; internet sitesi üzerinden açık rızaları ile paylaşmış olduğunuz ad-soyad, iletişim bilgisi ve benzer bilgilerinize ait kişisel verileri;

a) Başvuru sahibine ulaşabilmek,

b) Başvurunun yerine getirilebilmesi için işlemlerin yapılması sırasında kullanmak,

c) Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması amaçlarıyla sınırlı olarak işlemektedir.

Bu kişisel veriler üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

Bu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak internet sitesi üzerinden otomatik olarak işlenmektedir.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre  Sancaktar OSGB Hocabey Mahallesi 1008 Sokak N0:13/A ERZİNCAN, TÜRKİYE adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.